Meniu

Evaluarea Națională 2025

Evaluarea Națională 2025

Examenul la Evaluarea Națională 2025 la matematică  nu se știe momentan când se va susține.

Aici veți găsi toate informațiile necesare despre Evaluarea Națională 2025. Simulările și testele de antrenament sunt o oportunitate pentru elevi de a se pregăti în mod eficient pentru Evaluarea Națională 2025.

Evaluarea Națională este un subiect de discuție intensă în rândul elevilor și părinților, fiind o perioadă importantă în care elevii pot demonstra cunoștințele acumulate de-a lungul anilor de studiu. În această perioadă, elevii au susținut probe scrise in domeniile limbii române, matematică și limba maternă.

Rezultatele obtinuțe în urma acestor probe vor avea un impact semnificativ asupra viitorului elevilor.

Cu toate acestea, evaluarea națională a fost criticată de unii specialiști. Aceștia au subliniat faptul că aceasta nu poate oferi o imagine completă a potențialului unui elev și că ar trebui să se acorde mai multa atenție altor aspecte, precum creativitatea, abilitatile practice și gândirea critică.

Cu toate acestea, evaluarea națională ramânând un instrument important în evaluarea performanțelor elevilor. Este esential să se continue să se lucreze la îmbunătățirea acestei metode de evaluare, astfel încat să se țină cont și de alte aspecte importante, precum abilitățile și aptitudinile individuale ale fiecărui tânăr.

Pentru a vă pregăti pentru acest examen important, vă recomand să rezolvati subiectele și să vă corectați utilizând baremele de mai jos.

Până la Examenul de Evaluare Națională 2025 matematică

Zile
Ore
Minute
Secunde
XX:XX:XX:XX
evaluarea națională 2025

Meditații la matematică pentru Evaluarea Națională 2025?

Mai jos regăsiți subiecte și bareme, Evaluare Națională 2025 matematică în format PDF

Evaluarea Națională 2025

In acest an școlar nu a fost anunțată data când se va susține examenul la Evaluarea Națională 2025 la matematică .

Până atunci profită de subiectele și baremele simulărior și examenelor precedente și exersează.

Conform ordinului, Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se vor desfășura între 9 septembrie 2024 și 30 mai 2025, pe perioade de câte cinci zile lucrătoare consecutive, stabilite la discreția fiecărei unități de învățământ. Cele două programe vor fi planificate în module separate.

Anul școlar 2024—2025 este structurat astfel:

Intervale cursuri an școlar 2024-2025

  • de luni, 9 septembrie 2024, până vineri, 25 octombrie 2024;
  • de luni, 4 noiembrie 2024, până vineri, 20 decembrie 2024;
  • de miercuri, 8 ianuarie 2025, până vineri, 7 februarie 2025, respectiv vineri, 14 februarie 2025, sau vineri, 21 februarie 2025, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;
  •  de luni, 17 februarie 2025, respectiv luni, 24 februarie 2025, sau luni, 3 martie 2025, la decizia inspectoratelor școlare județene/ al municipiului București, după caz, până joi, 17 aprilie 2025;
  • de luni, 28 aprilie 2025, până vineri, 20 iunie 2025;

Intervale de vacanță

  • de sâmbătă, 26 octombrie 2024, până duminică, 3 noiembrie 2024;
  •  de sâmbătă, 21 decembrie 2024, până marți, 7 ianuarie 2025;
  • o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 10 februarie— 2 martie 2025;
  • de vineri, 18 aprilie 2025, până duminică, 27 aprilie 2025;
  • de sâmbătă, 21 iunie 2025, până duminică, 7 septembrie 2025.

„Fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 aprilie 2024, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia”, se arată în ordin.

Art. 1. — „(1) Anul școlar 2024—2025 începe la data de 1 septembrie 2024, se încheie la data de 31 august 2025 și are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2024—2025 încep la data de 9 septembrie 2024.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 6 iunie 2025;

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 13 iunie 2025;

c) pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a) și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 iunie 2025;

d) pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.”

Școala altfel și Săptămâna verde an școlar 2024-2025

Art. 4. — „(1) Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 9 septembrie 2024—30 mai 2025, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

(2) La clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică, urmărind și scopul acestor programe.

(3) La clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică.”

Ordin privind structura an școlar 2024-2025

Dacă îți place platforma noastră, te invit și pe pagina noastră de Facebook și Youtube

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email