Meniu

Clasa a 6-a

Materiale sinteză pentru clasa a 6-a la matematică

V-am pregătit o serie de materiale de sinteză ale lecțiilor de clasa a 6-a la matematică. Pentru a accesa fiecare material, dați click pe titlul capitolului.

Clasa a 6-a este o perioadă importantă în viața elevilor, deoarece aceștia încep să abordeze noțiuni mai complexe și să se familiarizeze cu noi tehnici de învățare. Matematica este una dintre materiile importante studiate în clasa a 6-a și poate fi una dintre cele mai provocatoare pentru unii elevi. Însă, materialele de studiu adecvate pot face diferența în înțelegerea și reținerea informațiilor.

În clasa a 6-a, elevii încep să abordeze noi concepte matematice, cum ar fi mulțimi de numere, rapoarte și proporții, numere negative. Aceste noi noțiuni pot fi dificil de înțeles pentru unii elevi, dar materialele de studiu adecvate pot face acest proces mai ușor. De exemplu, materiale, fișele de lucru și exemplele practice pot ajuta elevii să înțeleagă și să aplice noile concepte matematice.

Materialele de sinteză sunt, de asemenea, un instrument valoros în învățarea matematicii. Acestea oferă elevilor o imagine de ansamblu asupra materiei studiate și îi ajută să își amintească informațiile importante. De asemenea, materialele de sinteză sunt utile și pentru parinți, care pot folosi aceste informații pentru a monitoriza progresul copiilor lor și pentru a discuta cu aceștia despre lecțiile studiate.

În concluzie, clasa a 6-a este o perioadă importantă în viața elevilor, în care aceștia încep să abordeze noi concepte, iar materialele adecvate pot face diferența în înțelegerea și reținerea informațiilor și pot face procesul de învățare mai ușor și mai eficient.

CLASA A 6-A

Lecții gratuite clasa a 6-a

ALGEBRĂ clasa a 6-a

Mulţimea numerelor naturale

 • Operaţii cu numere naturale; reguli de calcul cuputeri
 • Divizor, multiplu. Criteriile de divizibilitate cu 10, 2, 5, 3, 9
 • Numere prime şi numere compuse
 • Descompunerea numerelor naturale în produsde puteri de numere prime
 • Proprietăţi ale relaţiei de divizibilitate în N
 • Divizori comuni a două sau mai multor numere naturale; c.m.m.d.c.; numere prime între ele
 • Multipli comuni a două sau mai multor numerenaturale; c.m.m.m.c.; relaţia dintre c.m.m.d.c.şi c.m.m.m.c.
 • Probleme simple care se rezolvă folosind divizibilitatea
Mulţimea numerelor raţionale pozitive
 • Fracţii echivalente; fracţie ireductibilă; noţiunea de număr raţional; forme de scriere a unui număr raţional; N ⊂ Q
 • Adunarea numerelor raţionale pozitive; scăderea numerelor raţionale pozitive
 • Înmulţirea numerelor raţionale positive
 • Ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr raţional pozitiv; reguli de calcul cu puteri
 • Împărţirea numerelor raţionale pozitive
 • Ordinea efectuării operaţiilor cu numere raţionale pozitive
 • Media aritmetică ponderată a unor numere raţionale pozitive
 • Ecuaţii în mulţimea numerelor raţionale pozitive
 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor
Rapoarte şi proporţii
 • Rapoarte;procente; probleme în care intervin procente
 • Proporţii; proprietatea fundamentală a proporţiilor, aflarea unui termen necunoscut dintr-oproporţie
 • Proporţii derivate
 • Mărimi direct proporţionale; regula de trei simplă
 • Mărimi invers proporţionale; regula de trei simplă
 • Elemente de organizarea datelor; reprezentarea datelor prin grafice; probabilităţi
Numere întregi
 • Mulţimea numerelor întregi Z ; opusul unui număr întreg; reprezentarea pe axa numerelor; valoare absolută (modulul); compararea şi ordonarea numerelor întregi
 • Adunarea numerelor întregi;  proprietăţi
 • Scăderea numerelor întregi
 • Înmulţirea numerelor întregi;  proprietăţi; mulţimea multiplilor unui număr întreg
 • Împărţirea numerelor întregi când  deîmpărţitul este multiplu al împărţitorului; mulţimea divizorilor unui număr întreg
 • Puterea unui număr întreg cu exponent număr natural; reguli de calcul cu puteri
 • Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor
 • Ecuaţii în Z ; inecuaţii în Z
 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor 

GEOMETRIE clasa a 6-a

Dreapta
 • Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment  (descriere, reprezentare, notaţii)
 • Poziţiile relative ale unui punct faţă de odreaptă; puncte coliniare; “prin două puncte distincte trece o dreaptă şi numai una” (introducerea noţiunilor de:axiomă, teoremă directă, ipoteză, concluzie, demonstraţie, teoremă reciprocă)
 • Poziţiile relative a două drepte: drepte concurente, drepte paralele
 • Distanţa dintre două puncte; lungimea unui segment
 • Segmente congruente; mijlocul unui segment;
 • Simetricul unui punct faţă de un punct; construcţia unui segment congruent cu un segment dat
Unghiuri
 • Definiţie, notaţii, elemente; interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi; unghi nul, unghi cu laturile în prelungire
 • Măsurarea unghiurilor cu raportorul; unghiuri congruente; unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz
 • Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale. Unghiuri suplementare, unghiuri complementare
 • Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi
 • Unghiuri opuse la vârf, congruenţa lor; unghiuri formate în jurul unui punct, suma măsurilor lor
Congruenţa triunghiurilor
 • Triunghi: definiţie, elemente; clasificarea triunghiurilor;  perimetrul triunghiului
 • Construcţia triunghiurilor: cazurile LUL, ULU, LLL. Congruenţa triunghiurilor oarecare: criterii de congruenţă a triunghiurilor: LUL, ULU,  LLL
 • Metoda triunghiurilor congruente
Perpendicularitate
 • Drepte perpendiculare (definiţie, notaţie, construcţie cu echerul); oblice; distanţa de la un punct la o dreaptă. Înălţimea în triunghi(definiţie, desen). Concurenţa înălţimilor într-un triunghi (fără demonstraţie)
 • Criteriile de congruenţă ale triunghiurilor dreptunghice: IC, IU, CC, CU
 • Aria triunghiului (intuitiv pe reţele de pătrate)
 • Mediatoarea unui segment; proprietatea punctelor de pe mediatoarea unui segment; construcţia mediatoarei unui segment cu rigla şi compasul; concurenţa mediatoarelor laturilor unui triunghi; simetria faţă de o dreaptă
 • Proprietatea punctelor de pe bisectoarea unui unghi; construcţia bisectoarei unui unghi cu rigla şi compasul; concurenţa bisectoarelor unghiurilor unui triunghi
Paralelism
 • Drepte paralele (definiţie, notaţie); construirea dreptelor paralele (prin translaţie); axioma paralelelor
 • Criterii de paralelism (unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă)
Proprietăţi ale triunghiurilor
 • Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; unghi exterior unui triunghi, teorema unghiului exterior
 • Mediana în triunghi; concurenţa medianelor unui triunghi (fără demonstraţie)
 • Proprietăţi ale triunghiului isoscel (unghiuri, linii importante, simetrie)
 • Proprietăţi ale triunghiului echilateral (unghiuri, linii importante, simetrie)
 • Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic (cateta opusă unghiului de 30º , mediana corespunzătoare ipotenuzei – teoreme directe şi reciproce)

Dacă îți place platforma noastră, te invit și pe pagina noastră de Facebook și Youtube

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email