Meniu

Clasa a 5-a

Materiale sinteză clasa a 5-a la matematică

V-am pregătit o serie de materiale de sinteză ale lecțiilor de clasa a 5-a la matematică. Pentru a accesa fiecare material, dați click pe titlul capitolului.

Clasa a 5-a este un an important în viața elevilor, deoarece aceștia încep să înțeleagă mai bine noi materii și să se familiarizeze cu metode mai riguroase de învățare. În această perioadă, elevii își dezvoltă abilitățile academice și încep să se pregătească pentru anii de liceu. Materialele de sinteză sunt un instrument esențial în acest proces de învățare.

Materialele de sinteză prezentate mai jos sunt compilații organizate de informații care oferă elevilor o imagine de ansamblu asupra materiei studiate. Acestea cuprind definiții clare, informații esențiale și exemple practice, care ajută elevii să înțeleagă mai bine matematica și să se pregătească pentru teste și examene.

În clasa a 5-a, elevii studiază diverse materii, cum ar fi matematica, limba română, istorie, geografie, biologie, etc., iar materialele de sinteză sunt esențiale pentru a înțelege și a-și aminti informațiile importante din aceste materii. De asemenea, materialele de sinteză sunt utile și pentru parinți, care pot folosi aceste informații pentru a monitoriza progresul copiilor lor și pentru a discuta cu aceștia despre materiile studiate.

În concluzie, materialele de sinteză prezentate pe www.matematicaromania.ro sunt un instrument esențial pentru elevii din clasa a 5-a, ce îi ajută să înțeleagă mai bine materia studiată.

 

clasa a 5-a

Lecții gratuite clasa a 5-a

 • Scrierea şi citirea numerelor naturale în sistemul de numeraţie zecimal; şirul numerelor naturale. Reprezentarea numerelor naturale pe axa numerelor. Compararea, aproximarea şi ordonarea numerelor naturale; probleme de estimare;

 • Adunarea numerelor naturale; proprietăţi. Scăderea numerelor naturale;

 • Înmulţirea numerelor naturale; proprietăţi. Factor comun. Ordinea efectuării operaţiilor; utilizarea parantezelor: rotunde, pătrate şi acolade;

 • Ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr natural; compararea puterilor care au aceeaşi bază sau acelaşi exponent;

 • Împărţirea, cu rest zero, a numerelor naturale când împărţitorul are mai mult de o cifră;

 • Împărţirea cu rest a numerelor naturale;

 • Ordinea efectuării operaţiilor;

 • Noţiunea de divizor; noţiunea de multiplu. Divizibilitatea cu 10, 2, 5;

 • Media aritmetică a două numere naturale, cu rezultat număr natural;

 • Ecuaţii şi inecuaţii în mulţimea numerelor naturale;

 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor şi al inecuaţiilor şi probleme de organizare a datelor; 

Mulțimi

 • Mulţimi: descriere şi notaţii; element, relaţia dintre element şi mulţime (relaţia de apartenenţă);
 • Mulţimi: descriere şi notaţii; element, relaţia dintre element şi mulţime (relaţia de apartenenţă);
 • Relaţia între două mulţimi (relaţia de incluziune); submulţime;
 • Mulţimile N şi N;
 • Operaţii cu mulţimi: intersecţie, reuniune, diferenţă 

Numere raţionale mai mari sau egale cu 0, Q+

Fracţii ordinare 
 • Fracţii echiunitare, subunitare, supraunitare;
 • Aflarea unei fracţii dintr-un număr natural; procent;
 • Fracţii echivalente. Amplificarea şi simplificarea fracţiilor;
 • Adunarea şi scăderea unor fracţii ordinare care au acelaşi numitor;
 • Reprezentarea pe axa numerelor a unei fracţii ordinare Fracţii zecimale;
Fracţii ordinare 
 • Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub formă de fracţii zecimale. Transformarea unei fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule, într-o fracţie 
  ordinară;
 • Aproximări la ordinul zecimilor/sutimilor. Compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor zecimale;
 • Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule;
 • Înmulţirea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule;
 • Ridicarea la putere cu exponent natural a unei fracţii zecimale care are un număr finit de zecimale nenule;
 • Ordinea efectuării operaţiilor cu fracţii zecimale finite;
 • Împărţirea a două numere naturale cu rezultat fracţie zecimală. Transformarea unei fracţii ordinare într-o fracţie zecimală. Periodicitate;
 • Împărţirea unei fracţii zecimale finite la un număr natural nenul. Împărţirea unui număr natural la o fracţie zecimală finită. Împărţirea a două fracţii zecimale finite;
 • Împărţirea unei fracţii zecimale finite la un număr natural nenul. Împărţirea unui număr natural la o fracţie zecimală finită. Împărţirea a două fracţii zecimale finite;
 • Împărţirea unei fracţii zecimale finite la un număr natural nenul. Împărţirea unui număr natural la o fracţie zecimală finită. Împărţirea a două fracţii zecimale finite;
 • Transformarea unei fracţii zecimale într-o fracţie ordinară;
 • Transformarea unei fracţii zecimale într-o fracţie ordinară;
 • Ordinea efectuării operaţiilor;
 • Media aritmetică a două fracţii zecimale finite ;
 • Ecuaţii şi inecuaţii; probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor;
 • Simetria, axa de simetrie şi translaţia: prezentare intuitivă, exemplificare în triunghi, cerc, patrulater;
 • Dreapta, segmentul de dreaptă, măsurarea unui segment de dreaptă;
 • Unghiul, triunghiul, patrulaterul, cercul: prezentare prin descriere şi desen; recunoaşterea elementelor lor: laturi, unghiuri, diagonale, centrul şi raza cercului;
 • Cubul, paralelipipedul dreptunghic: prezentare prin desen şi desfăşurare; recunoaşterea elementelor lor: vârfuri, muchii, feţe;
 • Unităţi de măsură pentru lungime; perimetre; transformări;
 • Unităţi de măsură pentru arie; aria pătratului şi a dreptunghiului; transformări;
 • Unităţi de măsură pentru volum; volumul cubului şi al paralelipipedului dreptunghic; transformări;
 • Unităţi de măsură pentru capacitate; transformări;
 • Unităţi de măsură pentru masă; transformări;
 • Unităţi de măsură pentru timp; transformări;
 • Unităţi monetare; transformări;
 • Exemple de mulţimi finite; exemple de mulţimi infinite.

Dacă îți place platforma noastră, te invit și pe pagina noastră de Facebook și Youtube

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email