Geometrie în spațiu: pozițiile relative a două drepte, unghiul a două drepte, pozițiile unei drepte față de un plan

Geometrie în spațiu: pozițiile relative a două drepte în spațiu, relația de paralelism în spațiu, unghiuri cu laturile respectiv paralele, unghiul a două drepte în spațiu, drepte perpendiculare, pozițiile relative ale unei drepte față de un plan.

Pozițiile relative a două drepte în spațiu

Două drepte care au un singur punct comun se numesc drepte concurente.

Geometrie. Pozițiile relative a două drepte în spațiu

d1 ∩ d2 = {O}

Două drepte care se află în același plan și care nu au niciun punct comun se numesc drepte paralele.

Geometrie. Drepte paralele

d1 || d2

Două drepte situate în același plan se numesc drepte coplanare.

Două drepte care nu sunt nici concurente și nici paralele sunt drepte necoplanare.

Geometrie. Drepte necoplanare.

d1 ∩ d2 = Ø 

d1 ∦ d2

Tranzitivitatea relației de paralelism în spațiu

Dacă două drepte distincte sunt paralele cu o a treia dreaptă , atunci dreptele sunt paralele între ele.

Geometrie. Drepte paralele

d1 || d3 și d2 || d3 => d1 || d2

Unghiul a două drepte în spațiu

Două unghiuri cu laturile respectiv paralele sunt:

  • congruente (dacă amandouă sunt ascuțite sau amandouă sunt obtuze)
  • suplementare (dacă unul dintre unghiuri este obtuz și celălalt ascuțit)
Geometrie

AO || A’O’

BO || B’O’

m\angleAOB = m\angleA’O’B’

Geometrie

AO || A’O’

BO || B’O’

m\angleAOB + m\angleA’O’B’ = 180°

Unghiul a două drepte în spațiu reprezintă unghiul ascuțit sau drept cu vârful în orice punct al planului și cu laturile respectiv paralele cu dreptele date.

Unghiul a două drepte în spațiu

AO || a, BO || b și AO ∩ BO = {O} => m\angle(a;b) = m\angle(AO;OB) = m\angleAOB

Observație: unghiul dintre două drepte paralele are măsura de 0°.

Dacă măsura unghiului a două drepte în spațiu este de 90°, atunci ele se numesc drepte perpendiculare.

Pozițiile relative ale unei drepte față de un plan

  • Dacă o dreaptă are două puncte comune cu un plan, atunci dreapta este conținută în acel plan.
  • Dacă o dreaptă are un punct comun cu un plan, atunci dreapta intersectează planul.
  • Dacă o dreaptă nu are niciun punct comun cu un plan, atunci dreapta este paralelă cu planul
    • Teoremă: Dacă o dreaptă este paralelă cu o dreaptă din plan, atunci dreapta este paralelă cu planul.

Dreaptă conținută în plan:

Dreaptă conținută în plan

A și B ∈ α

A și B ∈ d

=> d ⊂ α

Dreaptă intersectată cu planul

Dreaptă intersectată cu planul

d2 ∩ α = {O}

Dreaptă paralelă cu planul

Dreaptă paralelă cu planul

d3 ∩ α = Ø  => d3 || α

O dreaptă este paralelă cu un plan dacă este paralelă cu o dreaptă conținută de acel plan.

Dreaptă paralelă cu planul

d1 || d2 și  d2 ⊂ α => d1 || α

Dacă ți-a plăcut materialul de geometrie, nu uita să dai share paginii. Te aștept și la secțiunea Cursuri la matematică pentru a te înscrie la sesiunile de recapitulare.