Meniu

Relații metrice în triunghiul dreptunghic

Acest material despre Relații metrice în triunghiul dreptunghic include următoarele noțiuni: proiecții ortogonale pe o dreaptă, teorema înălțimii, teorema catetei, teorema lui Pitagora, reciproca teoremei lui Pitagora, noțiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic.

Relații metrice în triunghiul dreptunghic
Relații metrice în triunghiul dreptunghic

Proiecții ortogonale pe o dreaptă

Proiecția ortogonală a unui punct A pe o dreaptă d reprezintă piciorul perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d.

Dacă A ∉ d:  prdA=A’, unde AA’⊥d, A’∈ d:

Dacă A ∈ d:  prdA=A

Proiecția ortogonală a unui segment AB pe o dreaptă d reprezinta segmentul care cuprinde proiecțiile tuturor punctelor de pe segmentul AB pe dreapta d.

Dacă AB nu este perpendicular pe d, A,B ∉ d, atunci prdAB=A’B’, unde A’= prdA, B’= prdB.

Dacă AB nu este perpendicular pe d, A ∈ d,B ∉ d, atunci prdAB=AB’, unde unde B’= prdB.

Dacă AB ⊥ d, atunci prdAB=O unde AB ∩ d = {O}.

Teorema înălțimii

Într-un triunghi dreptunghic, lungimea înălțimii care pleacă din vârful unghiului drept este medie geometrică între lungimile proiecțiilor catetelor pe ipotenuză.

 

Relații metrice în triunghiul dreptunghic

ΔABC cu m∢A = 90°, dacă AD⊥BC, D∈BC, atunci: 

AD = \sqrt{BD \cdot CD} sau

AD2=BD ∙ CD

Reciproca teoremei înălțimii

Dacă într-un triunghi ABC, care nu este triunghi obtuzunghic, lungimea înălțimii AD este media geometrică a lungimilor proiecțiilor laturilor AB și AC pe BC, atunci acel triunghi este dreptunghic.

ΔABC cu m∢A ≤ 90°, m∢B ≤ 90°, m∢C ≤ 90°, dacă AD = \sqrt{BD \cdot CD} sau AD2=BD ∙ CD, atunci:

m∢A = 90°

Teorema catetei

Într-un triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este medie geometrică între lungimea ipotenuzei și lungimea proiecției respectivei catete pe ipotenuză.

Relații metrice în triunghiul dreptunghic

ΔABC cu m∢A = 90°, dacă AD⊥BC, D∈BC, atunci: 

AB = \sqrt{BC \cdot BD} sau AB2=BC ∙ BD și

AC = \sqrt{BC \cdot CD} sau AC2=BC ∙ CD

Reciproca teoremei catetei

Dacă într-un triunghi ABC, cu D=prBCA și D∈B, avem: AB2=BC ∙ BD sau AC2=BC ∙ CD, atunci m∢A = 90°.

Teorema lui Pitagora

Într-un triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma pătratelor lungimilor catetelor.

Relații metrice în triunghiul dreptunghic

În ΔABC cu m∢A = 90°, BC2 =  AB2 + AC2.

Reciproca teoremei lui Pitaora

Dacă, într-un triunghi, pătratul lungimii unei laturi este suma pătratelor celorlalte două laturi, atunci triunghiul este dreptunghic, unghiul drept fiind cel opus primei laturi.

Dacă, într-un triunghi ABC are loc relația BC2 =  AB2 + AC2, atunci ΔABC dreptunghic cu m∢A = 90°.

Noțiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic

Fie ΔABC cu m∢A:

Relații metrice în triunghiul dreptunghic

Sinusul unui unghi ascuțit al unui triunghi dreptunghic:

sinus = \dfrac{cateta \: opusă}{ipotenuză}

sin B = \dfrac{AC}{BC}

sin C = \dfrac{AB}{BC}

Cosinusul unui unghi ascuțit al unui triunghi dreptunghic:

cosinus = \dfrac{cateta \: alăturată}{ipotenuză}

cos B = \dfrac{AB}{BC}

cos C = \dfrac{AC}{BC}

Tangenta unui unghi ascuțit al unui triunghi dreptunghic:

tangenta = \dfrac{cateta \: opusă}{cateta \: alăturată}

tg B = \dfrac{AC}{AB}

tg C = \dfrac{AB}{AC}

Cotangenta unui unghi ascuțit al unui triunghi dreptunghic:

cotangenta = \dfrac{cateta \: alăturată}{cateta \: opusă}

ctg B = \dfrac{AB}{AC}

ctg C = \dfrac{AC}{AB}

Măsura unghiului:30°45°60°
sin:\dfrac{1}{2}\dfrac{\sqrt{2}}{2}\dfrac{\sqrt{3}}{2}
cos:\dfrac{\sqrt{3}}{2}\dfrac{\sqrt{2}}{2}\dfrac{1}{2}
tg:\dfrac{\sqrt{3}}{3}1\sqrt{3}
ctg:\sqrt{3}1\dfrac{\sqrt{3}}{3}

 

Dacă îți place platforma noastră, te invit și pe pagina noastră de Facebook și Youtube

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email